NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Top

„Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

 

Projekt partnerski pt. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:

  • Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
  • Powiat Wąbrzeski
  • Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

  • Rekrutacja
  • Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
  • Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:

  • 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: