NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Top

WERYFIKACJA I SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ

Szkolenie skierowane głównie do pracowników działów technicznych, którzy mają za zadanie weryfikację i sprawdzanie kosztorysów. Kurs pozwala zdobyć  praktyczną  wiedzę i umiejętności w samodzielnym czytaniu i korygowaniu kosztorysów.

 

Ramowy program szkolenia:

1. Wstęp 0,5 h
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót 1,5 h
3. Rodzaje i rola kosztorysów 2,0 h
4. Obowiązujące  katalogi 0,5 h
5. Ceny „R,M,S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu 1,5 h
6. Zasady przedmiarowania robót 3,0 h
7. Najczęściej popełniane błędy występujące w przedmiarach i kosztorysach 3,0 h
8. Dokumentacja projektowa- zapoznanie 1,0 h
9. Weryfikacja kosztorysów i przedmiarów robót 7,0 h

                                                                       Razem:                                                 21 h

 

 

System nauczania:

Zajęcia prowadzone dla  kameralnych grup w formie warsztatów praktycznych  w weekendy ( piątek – sobota  lub  sobota-niedziela do uzgodnienia z grupą).

Ramy czasowe szkolenia:

21 godzin lekcyjnych (3 x 7 godzin lekcyjnych ) w godz. 9:00- 16:00,  w tym 3 przerwy 15 minutowe na serwis kawowy

Miejsce szkolenia:

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o. o., sala szkoleniowa nr 10

Materiały pomocnicze                                          

Autorskie materiały pomocnicze, przykładowa dokumentacja techniczna

Trener:

Specjalista kosztorysant, praktyk, wykładowca posiadający wiedzę merytoryczną z długoletnim doświadczeniem.

Kosz szkolenia -1 osoby:

650,00 zł netto + 23% VAT

Każdy Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.

Termin:  

01, 02, 08 grudzień 2017 r.

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji1

karta zgłoszenia dla osób prywatnych